We hebben dus dat hele pijpleidingennet door het hele land aangelegd en alle installaties, verwarmingsketels, gasfornuizen etc. zijn daarop aangesloten. Iedereen met een gasfornuis kent het wel. De vlammetjes moeten blauw zijn en anders is de afstelling van je toestel niet goed. Dat is gevaarlijk. Er kan onvolledige verbranding plaatsvinden waardoor er te veel koolmonoxide vrijkomt of er hoopt zich gas ergens op wat tot ontploffingen kan leiden. Heel af en toe gebeurt dat ergens. Wat voor het fornuis geldt, geldt voor alle gasinstallaties en daarom kun je niet zomaar willekeurig ander aardgas in die leidingen stoppen. Groningen is een uniek veld. Het bevat laagcalorisch gas. Dat betekent dat de verbrandingswarmte per kuub wat lager is dan gas uit andere velden.
Groningen Welvaart
Aardgas is nu eenmaal niet 100% methaan. Er zitten ook andere gassen bij, zoals stikstof. Als je gas uit andere velden wilt gebruiken dan moeten eerst alle verbrandingsinstallaties in heel Nederland anders worden afgesteld of vervangen. Of je mengt wat stikstof bij zodat de samenstelling en de calorisch waarde geschikt zijn voor onze installaties. Om stikstof bij te mengen moet je het eerst maken in een stikstoffabriek en toen we een paar winters terug extra gas nodig hadden beschikten we niet over voldoende capaciteit om dat stikstof te produceren. Daarom ging de gasproductie van Groningen, ondanks de afspraken, toch omhoog. Als je genoeg stikstof kunt produceren dan kun je meer ander gas inkopen en gebruiken. Dat kost dan wel extra geld , want dat andere gas moeten we kopen van andere landen.